>>>

>>>

Thor s hammer material control

Mjölnir - Wikipedia

Date: 2018-01-01 09:55.

After riding together in Thor's goat-driven chariot , the two, disguised, arrive in Jötunheimr. Þrymr commands the jötnar in his hall to spread straw on the benches, for Freyja has arrived to be his wife. Þrymr recounts his treasured animals and objects, stating that Freyja was all that he was missing in his wealth. [88]

Thor - Wikipedia

In de Edda wordt hij beschreven als de sterkste onder de goden en als beschermheer van zowel goden als mensen ( Asgard en Midgard ). Hij rijdt door de lucht op een wagen getrokken door twee bokken ( Tandgniostr en Tandgrisnir )

The "wretched sister" of the jötnar appears, asks for a bridal gift from "Freyja", and the jötnar bring out Mjöllnir to "sanctify the bride", to lay it on her lap, and marry the two by "the hand" of the goddess Vár. Thor laughs internally when he sees the hammer, takes hold of it, strikes Þrymr, beats all of the jötnar, kills their "older sister", and so gets his hammer back. [89]

Into the modern period, Thor continued to be acknowledged in rural folklore throughout Germanic regions. Thor is frequently referred to in place names, the day of the week Thursday ("Thor's day" derived from Old English Þūnresdæg - "Thunor's day" originally Þorsdagr in Old Norse ) bears his name, and names stemming from the pagan period containing his own continue to be used today.

Tyr vertelt Thor over de ketel van Hymir en ze ontmoeten de grootmoeder van Tyr met negenhonderd hoofden. Beide worden eerst verborgen door de vrouw als Hymir thuiskomt en er volgt een feestmaal. Thor eet twee stieren. Hij moet echter de volgende dag voor voedsel zorgen en vangt met de kop van een os een draak (of slang). Dan moet Thor een beker breken, maar dit lukt niet. Na advies van de vrouw gooit hij de beker tegen het hoofd van de reus, waarna het voorwerp breekt. Thor neemt samen met Tyr de ketel mee naar huis.

Evenals Odin is ook Thor het onderwerp van de meest fantastische avonturen, maar ondanks zijn woeste uiterlijk en zijn bloedige vechtpartijen was hij zeer populair bij de mensen. Dit was omdat hij ook werd beschreven als eerlijk en dapper, die bij hem geborgenheid en bescherming van het gezin en van het huiselijk leven vonden. Thors hamer Mjöllnir staat dan ook symbool voor bescherming voor het huis en de familie.

In Norse mythology , Thor ( / θ ɔːr / from Old Norse Þórr ) is the hammer-wielding Æsir god of thunder , lightning , storms , oak trees , strength , hallowing , fertility , the protection of mankind and of the fortress of Asgard. The son of Odin All-Father and Jörð (the personification of Earth), he is physically the strongest of the Æsir. The cognate deity in wider Germanic mythology and paganism was known in Old English as Þunor ( Thunor ) and in Old High German as Donar ( runic þonar ᚦᛟᚾᚨᚱ ), stemming from a Common Germanic *Þunraz, meaning "thunder".

Een reproductie van een middeleeuwse afbeelding Thor vist met het hoofd van een os, Goðafræði Norðmanna og Íslendinga eftir heimildum , 6968

A 9th-century AD codex from Mainz , Germany, known as the Old Saxon Baptismal Vow records the name of three Old Saxon gods, UUôden (Old Saxon " Wodan "), Saxnôte , and Thunaer, by way of their renunciation as demons in a formula to be repeated by Germanic pagans formally converting to Christianity. [68]

Bij de eindstrijd ( Ragnarok ) tussen goden en vorstreuzen zal Thor de wereldslang, ook Midgaardslang (of Jǫrmungandr) genoemd, met zijn hamer vermorzelen, maar zal hij zelf door het gif van het monster sterven.

More pictures: «Thor s hammer material control».

Leave a comment